Tuesday, July 7, 2009

ISU TOL JAMBATAN RASAU


Buat pertama kali sistem TOL berbayar diperkenalkan dinegara ini, semua orang tidak suka bayar TOL, dan ada juga yang kurang senang dengan perkara tersebut......Begitu lah hal nya pengguna-pengguna TOL JAMBATAN RASAU, Kuala Belait yang dikenakan bayaran mengikut kadar yang telah ditetapkan.

Terdapat juga dikalangan masyarakat dan pengguna TOL Jambatan Rasau berkenaan menyatakan ketidak puasan hati mereka terhadap bayaran tersebut, kerana sering berlaku nya ketidak adilan dalam mengendalikan pengutipan bayaran TOL tersebut, TETAPI walau bagaimana pun semua harus menerima HAKIKAT, sama ada suka atau tidak senang.....TOL TETAP BAYAR.

Jika dikaji secara teliti sistem tersebut adalah bertujuan untuk mengutip bayaran dari setiap pengguna laluan Tol berkenan dan disamping memberikan kemudahan laluan mudah kepada setiap pengguna dan penduduk Kampong Sungai Teraban untuk menyeberangi Sungai Belait mengunakan Tol Jambatan Rasau, Kuala Belait.

Kini Tol Jambatan Rasau sudah hampir berusia lebih 10 tahun, dan dipercayai kutipan setiap bulan amat menguntungkan kepada pendapatan Kerajaan. Namun demikian, terdegar suara-suara dari pihak penduduk Kampong berkenaan dan pihak pengguna laluan Tol tersebut, berharap dengan hasil kutipan selama lebih dari 10 tahun itu dapat digunakan untuk diperuntukkan dan dibelanjakan bagi tujuan menaikkan taraf jalanraya yang sedia ada, pemasangan tiang lampu dan lampu sepanjang jalan menuju kekawasan Kawalan Pos Sungai Tujuh, Kuala Belait, Perkara-perkara tersebut juga adalah bertujuan untuk menjaga keselamatan kawasan-kawasan berkenaan dari sebarang perkara yang tidak diingini berlaku.

Terdapat juga ramai mencadangkan supaya pihak Kerajaan memberikan pertimbangan sewajarnya supaya kedudukkan Tol Jambatan Rasau dipindah kesatu kawasan yang lebih tepat bagi mengelakkan kekeliruan yang sering menimbulkan kontroversi dikalangan para pengguna dan penduduk kampong berkenaan.


Ramai orang percaya dan yakin, dengan meletakkan kawasan TOL ditempat yang tepat dan betul, ianya akan mendatapat kutipan yang lebih baik, dan ianya juga merupakan satu pertanda baik untuk pendapatan hasil negara.

Apa pun sistem yang diperkenalkan, ianya adalah mengutamakan kebaikkan dan kesejehteraan rakyat dan penduduk negara ini.

No comments: