Wednesday, August 5, 2009

Audit Keselamatan Jalan Raya

Dalam Blog saya yang lepas, saya mengunapakai perkataan ‘audit’, bukan maksud untuk memeriksa kira-kira (akaun) secara rasmi, akan tetapi menguna pakai bagi tujuan ‘mengaudit’ prestasi (performance) pekerjaan, mengaudit sistem, mengaudit waktu yang digunakan dalam perlaksanaan tugas dan tanggung-jawap masing-masing.


Kali ini perkataan ‘Audit’ juga saya gunapakai bagi tujuan ‘Mengaudit’ Keselamatan Jalan Raya dan Jalan-jalan Raya dinegara kita.

Kita sudah sedia maklum, sejak negara merdeka 25 tahun lalu, tidak kita nafikan bahawa kemajuan dan pembangunan disegi bentuk fazikal (bangunan) dan infrastruktur sungguh amat cantek dipandang, namum begitu apakha usaha-usaha untuk mengaudit pembangunan bentuk fazikal dan infrastruktur tersebut sudah dibuat dan apa pula hasilnya?, serta apa tindakan seterusnya?.
Pada hakikatnya dari setahun kesetahun bertambahnya bilangan kenderaan sekaligus meningkatkan kesesakkan pengguna jalan raya berlaku terutama pada waktu-waktu puncak, begitu juga masih terdapat kes-kes kemalangan jalan raya berlaku.

Keselamatan dan keselesaan orang ramai merupakan factor utama apabila kita merancang untuk membina jalan raya atau lebuhraya.

Negara kita memiliki jurutera-jurutera yang terdiri dari anak-anak Brunei yang berkelulusan dan berkelayakan yang tinggi dalam bidang kejuruteraan dari negara-negara yang telah lama maju dan berjaya dalam bidang teknologi kejuruteraan, dimana pengelaman, pendidikan serta teknologi tersebut dapat diluahkan dan diperkenalkan dalam usaha memperbaiki tahap dan standard jalan raya yang lebih baik dan selamat. Justeru itu para jurutera serta pereka jalan raya atau lebuhraya mestilah peka terhadap kajian-kajian keselamatan yang terkini, dari sini mereka dapat diaplikasikan dalam membina jalan raya yang lebih selamat dan efektif.

Dalam merekabentuk jalan, laluan pejalan kaki serta persimpangan yang lebih selamat dan selesa bagi orang ramai dan pengguna juga perlu diambil kira. Justeru itu, pendekataan kejuruteraan juga perlu diberi perhatian bagi menyediakan persekitaran jalan raya dan reka bentuk keselamatan jalan raya yang baik perlu untuk mengurangkan kerosakan jalan. Keretakan jalan raya terjadi akibat dari reka bentuk yang tidak memuaskan boleh mengundang kemalangan kepada orang ramai dan pengguna, disamping itu terdapat juga jalan-jalan raya dan lebuhraya yang bergelombang dan ada kalanya menekong ayer apabila ketika hari hujan boleh mengkibatkan kemalangan, jika dinilai kita mempunyai ‘raw materials’ yang terbaik mengikut ‘standard’ bagi tujuan membina jalan-jalan raya, tetapi persoalannya mengapa perkara-perkara sedemikian sering berlaku dan terjadi?

Pihak Kementerian Pembangunan dan Jabatan Kerja Raya dengan kumpulan jurutera-jurutera yang berpengelaman luas dalam bidang kejuruteraan jalan raya, harus membuat kajian untuk mengenalpasti lokasi-lokasi yang sering bermasalah atau sering terjadi kemalangan dengan mengambil kira tindakan Audit Keselamatan Jalan Raya yang terperinci saperti:

Ø Mengenalpasti masalah dan kemalangan dari aspek keselamatan dilokasi berkenaan,

Ø Mengambil tindakan sewajarnya untuk memperbaiki kekurangan tersebut dalam menjamin serta meningkatkan keselamatan dan keselesaan orang ramai dan pengguna,

Ø Mendapatkan serta menganalisa data statistic kemalangan jalan raya yang pernah berlaku atau mungkin yang berpontesi akan berlaku dengan menganalpasti punca kemalangan,

Dari kajian dan Audit Keselamatan Jalan Raya yang dilakukan dapat memberikan gambaran sebenar tahap keselamatan jalan raya dilokasi berkenaa, bagi tujuan proses jaminan kualiti yang diaplikasikan dalam jurutera jalan dengan memberikan keutamaan tahap keselamatan yang maksimal kepada orang ramai dan pengguna.

solagan : TITAH DIJUNJUNG, RAKYAT DIPERKASAKAN
Oleh: Dr Hj Mohd Hatta Bin Hj Zainal Abidin

No comments: