Wednesday, July 11, 2012

DAHULU Dan SEKARANG


LAIN DAHULU

Sebelum Negera kitani merdeka, Negara dipimpin oleh seorang Raja, sementara Kerajaan ditadbir olih seorang Menteri Besar, manakala Pegawai dan Kakitanggan kerajaan diketuai oleh sorang Setiausaha Kerajaan, Keempat-empat buah Dearah yang ditadbir olih 4 orang Pegawai Dearah bersama Timbalan-Timbalan nya dan beberapa orang Ketua-Ketua Kampong serta Ketua-ketua Rumah Panjang dipendalaman….bagi memimpin anak-anak buah kampong dikawasan masing-masing. Segala masalah (termasuk masalah rakyat dan mesyarakat umum) yang dihadapi pada waktu itu segera ditanggani dan diselasaikan dengan cepat dan mudah…

LAIN SEKARANG

Setelah Negara merdeka dengan konsep MIB yang Merdeka, Berdaulat dan Demokratik dan masih juga dipimpin olih seorang Raja, Kerajaan ditadbir olih seorang Perdana Menteri bersama Kabinet-Kabinet Menteri dibantu olih seberapa orang Timbalan Menteri serta Seriausaha-Setiausaha Tetap, Manakala keempat-empat buah Daerah diketuai oleh beberapa orang Wakil Rakyat yang dilantik diDearah-Dearah masing-masing dan ditadbir olih 4 orang Pegawai Daerah dan Timbalan-Timbalan nya dibantu olih ramai Ketua-Ketua Kampong dan Ketua-Ketua Rumah Panjang dipendalaman…Namun bagitu sebarang masalah (termasuk rakyat dan masyarakat) sukar untuk ditanggani dan diselesaikan.Persoalan nya:-

Kenapa dan Mengapa…?

Apakah dengan keramai Ketua-Ketua Kampong yang dilantik bererti dapat menyelesaikan dan menanggani masalah rakyat dan mesyarakat khususnya ekonomi rakyat..?TITAH DIJUNJUNG MEMPERKASAKAN RAKYAT

Dr Haji Mohd Hatta Bin Hj Zainal Abidin PSB, PJP

No comments: